Truyện ma : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ – Chiếc ghe nghèo chở theo con người bội bạc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTruyện ma “Lòng dạ đàn bà” là câu chuyện ma kể về một người phụ nữ vốn là người vợ hiền thục cùng chồng bươn chải trên ghe ve chai đắp đổi quây quần …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Logical Thinker November 25, 2021 Reply
 2. Nguyen Bom November 25, 2021 Reply
 3. Minh Trương November 25, 2021 Reply
 4. kieu Tieu November 25, 2021 Reply
 5. Nguyen thi tuyet Nhung November 25, 2021 Reply
 6. Po Le November 25, 2021 Reply
 7. Hoa Pham November 25, 2021 Reply
 8. Ngọc Nguyễn November 25, 2021 Reply
 9. Thẩn Huỳnh November 25, 2021 Reply
 10. Ryan H. November 25, 2021 Reply
 11. Mai Nguyễn November 25, 2021 Reply
 12. Ngọc Dung Hồ November 25, 2021 Reply
 13. Vee Nguyen November 25, 2021 Reply
 14. stadium lũng kinh November 25, 2021 Reply
 15. Hang Vo November 25, 2021 Reply
 16. Lieu Tran November 25, 2021 Reply
 17. Ngọc Huyền November 25, 2021 Reply
 18. Ngọc Tuyết November 25, 2021 Reply
 19. Đức Nguyễn November 25, 2021 Reply
 20. Linh Huynh November 25, 2021 Reply
 21. Tùng Nguyễn November 25, 2021 Reply
 22. minh hương November 25, 2021 Reply
 23. Tiểu Bối November 25, 2021 Reply
 24. sao sieng November 25, 2021 Reply
 25. sao sieng November 25, 2021 Reply
 26. Ho Hoang November 25, 2021 Reply
 27. Hiếu Phạm November 25, 2021 Reply
 28. chi su November 25, 2021 Reply
 29. NiNa Nguyen November 25, 2021 Reply
 30. Loan Võ November 25, 2021 Reply
 31. Elle D November 25, 2021 Reply
 32. Thị hằng Nguyen November 25, 2021 Reply

Leave a Reply