Thế Sơn – Mère, tu es la seule | Mẹ là người duy nhất | Lời Việt: Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKính tặng đến các bà Mẹ & luôn luôn biết ơn tình mẫu tử thật cao cả, thiêng liêng & bao la như biển rộng….. MÈRE, TU ES LA SEULE (Sáng tác: Christophe) Lời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

38 Comments

 1. Thế Sơn Music November 22, 2021 Reply
 2. Thảo Trần November 22, 2021 Reply
 3. Phuong Bui November 22, 2021 Reply
 4. Susan Dinh November 22, 2021 Reply
 5. Kim Hau Tra My November 22, 2021 Reply
 6. Tú Diệp November 22, 2021 Reply
 7. Thuy Thanh November 22, 2021 Reply
 8. Diễm Móm Vlogs November 22, 2021 Reply
 9. thao nguyen November 22, 2021 Reply
 10. Tú Diệp November 22, 2021 Reply
 11. Nga Nguyen November 22, 2021 Reply
 12. Hhthu62 HP November 22, 2021 Reply
 13. Tú Diệp November 22, 2021 Reply
 14. Henry Vo November 22, 2021 Reply
 15. Đi Chợ Nhà Nghèo November 22, 2021 Reply
 16. Tú Kiều November 22, 2021 Reply
 17. Tú Kiều November 22, 2021 Reply
 18. Bichlien Phan November 22, 2021 Reply
 19. Tu Nguyen November 22, 2021 Reply
 20. Thỏ Mini November 22, 2021 Reply
 21. Chi Thoai November 22, 2021 Reply
 22. Dấu Xưa Sài Gòn TV November 22, 2021 Reply
 23. SA HUỲNH Official November 22, 2021 Reply
 24. Duong Thuha November 22, 2021 Reply
 25. Huyen Nguyen November 22, 2021 Reply
 26. Binh Tran November 22, 2021 Reply
 27. sltl vlog November 22, 2021 Reply
 28. Tú Kiều November 22, 2021 Reply
 29. Tú Kiều November 22, 2021 Reply
 30. Elsa Pham November 22, 2021 Reply
 31. Thủy Đỗ November 22, 2021 Reply
 32. Pham Huu L November 22, 2021 Reply
 33. NgànThu Music November 22, 2021 Reply
 34. Huong Ng T November 22, 2021 Reply
 35. Tú Diệp November 22, 2021 Reply
 36. Dịu 1976 Nguyễn November 22, 2021 Reply
 37. mai pham November 22, 2021 Reply
 38. Nga Lu November 22, 2021 Reply

Leave a Reply