Lễ Tẳng Cẩu Cô Dâu Ngọc Thoa – Duy Khánh, Bản Lào, Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLễ Vu Quy Ngọc Thoa – Duy Khánh, Bản lào Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La, ngày 12 – 11- 2021(Tức 8 -10, năm Tân Sửu) https://youtu.be/qvMKN5E9Q4Q …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Nhi Nhi November 22, 2021 Reply
  2. Quy Lo November 22, 2021 Reply

Leave a Reply