Thánh Lễ Trực Tuyến (18g30) 13-11-2021 Chúa Nhật XXXIII – TN-B – KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhi người tín hữu ở trong hoàn cảnh đặc thù như hiện nay, không thể tham dự cử hành bí tích tại giáo xứ, họ vẫn có thể hiệp thông với Hội Thánh đồng thời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply