Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Rec-plastic bottle to grow green pakchoi vegetable tower – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Recycle plastic bottles to grow green pakchoi vegetable tower Chỉ cần chai nhựa, vài miếng gỗ là ta có thể làm 1 tháp …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. kien nga November 16, 2021 Reply
 2. Hằng Nguyễn November 16, 2021 Reply
 3. Taman Warga November 16, 2021 Reply
 4. Kwar Zainuddin November 16, 2021 Reply
 5. Clair Diamond Tyler November 16, 2021 Reply
 6. kalimantan bertani 1982 November 16, 2021 Reply
 7. Liên Nguyễn November 16, 2021 Reply
 8. Sukses Keluarga Tani November 16, 2021 Reply
 9. rau68 vlog November 16, 2021 Reply
 10. yati hapipah November 16, 2021 Reply
 11. Mai Ok November 16, 2021 Reply
 12. JC York November 16, 2021 Reply
 13. Billy Piano November 16, 2021 Reply
 14. RUDY November 16, 2021 Reply
 15. goodgirlsguide November 16, 2021 Reply
 16. Kevin Dimond November 16, 2021 Reply
 17. L Horne November 16, 2021 Reply
 18. John Jude November 16, 2021 Reply
 19. Graciela Romero Bernal November 16, 2021 Reply
 20. H November 16, 2021 Reply
 21. Abata Farming Official November 16, 2021 Reply
 22. Alexander Makedonsky November 16, 2021 Reply
 23. H4V0K8O8 November 16, 2021 Reply
 24. mama pillow November 16, 2021 Reply

Leave a Reply