Ca sĩ Phi Nhung luôn gọi ca sĩ Đan Nguyên là anh, dù Đan Nguyên nhỏ tuổi hơn – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. Quynh Ngan November 15, 2021 Reply
 2. Mai Trần November 15, 2021 Reply
 3. nguyen perla November 15, 2021 Reply
 4. thai thuan vo November 15, 2021 Reply
 5. Dan Nguyen November 15, 2021 Reply
 6. nhạt nắng November 15, 2021 Reply
 7. Ve Huynh November 15, 2021 Reply
 8. Thúy Đinh November 15, 2021 Reply
 9. Thúy Đinh November 15, 2021 Reply
 10. Dung Trần November 15, 2021 Reply
 11. Phu Danh November 15, 2021 Reply
 12. nmnd November 15, 2021 Reply
 13. Nguyen Do November 15, 2021 Reply
 14. Thuy Tran November 15, 2021 Reply
 15. quang duong November 15, 2021 Reply
 16. cuulong giang November 15, 2021 Reply
 17. Chouchou Hoang November 15, 2021 Reply
 18. Kim Hằng KC November 15, 2021 Reply
 19. Ngọc Vân Trần November 15, 2021 Reply
 20. Thành Nguyễn November 15, 2021 Reply
 21. Mai Nguyễn November 15, 2021 Reply
 22. daniel nguyen November 15, 2021 Reply
 23. trung Doan November 15, 2021 Reply
 24. VÌ SAO TÔI ĐI TU November 15, 2021 Reply
 25. Loan Nguyen November 15, 2021 Reply
 26. Hảo Trần Thị November 15, 2021 Reply
 27. Dung Le November 15, 2021 Reply
 28. Pham Sơn duy November 15, 2021 Reply
 29. Bao Nguyen November 15, 2021 Reply

Leave a Reply