Sương Lạnh Chiều Đông (Mạnh Phát) – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm nhạc ca sĩ Thanh Tuyền – Thứ 7, 05/11/2016 tại Phòng trà WE –

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply