Hoa Trinh Nữ | Phượng Mai – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHoa Trinh Nữ Sáng tác: Trần Thiện Thanh Trình bày: Phượng Mai – Tuấn Vũ Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai. Hái cây hoa dại lẻ loi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Phuong Kieu November 14, 2021 Reply
  2. Thin Tran November 14, 2021 Reply
  3. Thin Tran November 14, 2021 Reply
  4. Thin Tran November 14, 2021 Reply
  5. Thông Trần November 14, 2021 Reply

Leave a Reply