🌹Van Son Music I Australia – Chế Linh, Tuấn Ngọc, Trường Vũ, Nguyên Khang| LIÊN KHÚC LỆ ĐÁ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSUBSCRIBE Để nhận video mới nhất gửi đến Quý Vị từ Trung Tâm Vân Sơn https://www.youtube.com/c/VanSonBolero QUÍ VỊ VÀO LINK dưới để có trọn CD …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Van Son Music November 14, 2021 Reply
  2. Kha Bin November 14, 2021 Reply
  3. Thanh Kim November 14, 2021 Reply

Leave a Reply