Tình Nước – Duy Khánh – Sáng tác: Vũ Hoà Thanh; Thơ: Chính Hữu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Nước – Duy Khánh – Sáng tác: Vũ Hoà Thanh; Thơ: Chính Hữu NHỮNG CA KHÚC VỀ THÂN PHẬN QUÊ HƯƠNG & THỜI CHINH CHIẾN LOẠN LY: Tình …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply