Chế Linh – Giữa Lòng Đất Mẹ (Nhạc Vàng Tuyển Chọn) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyric (” Giữa Lòng Đất Mẹ – Chế Linh “) Từ giã áo thư sinh Lìa xa mái gia đình Ði giữa lòng đất mẹ Trải qua bao dâu bể Ðầy sóng gió điêu linh Ðời còn lắm công …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Quan Lo November 9, 2021 Reply
  2. Quyenanh Vo November 9, 2021 Reply

Leave a Reply