kể chuyện bên thầy pghh thầy chứng sự quy y – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT https://www.flickr.com/photos/154930716@N06 TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH KHUYÊN NGƯỜI NÊN NIỆM PHẬT !

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply