ai cho tôi tình yêu – Chế Linh – trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAi Cho Tôi Tình Yêu Tác giả: Trúc Phương trình bày ; Chế Linh LỜI NHẠC Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply