Thư Về Em Gái Thành Đô ( ST Duy Khánh ) – Tài Nguyễn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThư Về Em Gái Thành Đô ( ST Duy Khánh ) – Tài Nguyễn Bài hat: Thư về em gái thành đồ Sáng tác: Duy Khánh Trình Bày: Tài Nguyễn Ɲhiều khi tôi muốn viết …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Thu Vo August 6, 2021 Reply
  2. ngoclan huong August 6, 2021 Reply
  3. xuan Duog Xuân August 6, 2021 Reply
  4. Quang Minh Vũ August 6, 2021 Reply
  5. Anh Nguyễn August 6, 2021 Reply
  6. Tue Nhi August 6, 2021 Reply
  7. Huong Nguyen August 6, 2021 Reply

Leave a Reply