Phát ngôn "SG ăn b'ám cả nước" mẹ vũ công Hiền Sến bị C.An mời làm việc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhát ngôn “SG ăn b’ám cả nước” mẹ vũ công Hiền Sến bị C.An mời làm việc BẢN TIN COVID-19 – Mẹ vũ công Hiền Sến bị mời làm việc vì phát ngôn ‘Sài Gòn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. Minh Nguyen August 6, 2021 Reply
 2. ly trancong August 6, 2021 Reply
 3. Bich Khong August 6, 2021 Reply
 4. Dhhdu Dhhd August 6, 2021 Reply
 5. Nhan Nguyen August 6, 2021 Reply
 6. Hieu Le August 6, 2021 Reply
 7. Thoa Lê Thị August 6, 2021 Reply
 8. Hồng Hoàng August 6, 2021 Reply
 9. Phuong Nguyen August 6, 2021 Reply
 10. Văn Lợi Phan August 6, 2021 Reply
 11. Tu Lang August 6, 2021 Reply
 12. Haonam Tran August 6, 2021 Reply
 13. Quoc Khanh Pham August 6, 2021 Reply
 14. Đại Cát Ái August 6, 2021 Reply
 15. Nhung Lý August 6, 2021 Reply
 16. Tanh Nguyen August 6, 2021 Reply
 17. Anh Nhat August 6, 2021 Reply
 18. Danh Nguyen August 6, 2021 Reply
 19. Danh Nguyen August 6, 2021 Reply
 20. Yen NGO August 6, 2021 Reply
 21. Xuân nhã Đặng August 6, 2021 Reply
 22. Mừng Nguyễn August 6, 2021 Reply
 23. Mừng Nguyễn August 6, 2021 Reply
 24. Châu Trần Bá August 6, 2021 Reply
 25. Văn Huy Nguyễn August 6, 2021 Reply
 26. thu dao August 6, 2021 Reply

Leave a Reply