#Sương-lạnh-chiều-đông#Hồ Quỳnh Hương,Hà Vân, Lê Thu Uyên,Quang Dũng, Hà Thanh, Chế Linh, Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều Đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply