🔴 ( WGPXL ) Trực Tiếp Thánh Lễ CHÚA NHẬT, Tuần XVI Thường Niên năm B | Ngày 18/07/2021 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc . + Kính Xin Anh Chị Em hiệp thông và tham dự cách sốt sắng . Xin anh chị em ủng hộ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply