Liên kết và liên đới – Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh – CN 5 PS năm B – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài giảng của Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh trong thánh lễ CN 5 PS năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 1-5-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. ☑ Link Thánh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. vanessa duong July 24, 2021 Reply
  2. ThanhVan Le July 24, 2021 Reply

Leave a Reply