Thánh lễ trực tuyến 19.07.2021: Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuý Vị hãy “Đăng ký” để nhận những video mới nhất từ Truyền Thông Đa Minh – Ba Chuông. Đăng ký kênh: https://www.bit.ly/2GxiCnc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Dung Nguyễn July 23, 2021 Reply
  2. VAN SANG DUONG July 23, 2021 Reply
  3. Vinh Quang July 23, 2021 Reply
  4. So Vu July 23, 2021 Reply
  5. Sam Nguyễn July 23, 2021 Reply

Leave a Reply