Người Em Năm Cũ _ Trần Tuấn Vũ ( Cover Guitar ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả : Ngọc Sơn Trình bày : Trần Tuấn Vũ Website : https://www.youtube.com/channel/UCtGBfgfnVmtkCxZdiVA4YBQ/ Thank you !

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

  1. خير زمان July 23, 2021 Reply
  2. Thuy Nguyen July 23, 2021 Reply
  3. مطبخ يورو July 23, 2021 Reply
  4. Anna Ha USA July 23, 2021 Reply

Leave a Reply