Noo Phước Thịnh COVER “Cơn Mơ Băng Giá” LIVE @ Mây in the Nest – Nhạc Vàng Tuyển Chọnnoophuocthinh #conmobanggia #live Mix & Master: Lê Minh Hiếu – Kris Vũ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA NOO PHƯỚC THỊNH, ẤN SUBSCRIBE NGAY …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Minh Hồ July 21, 2021 Reply
 2. Khả Ái Nguyễn July 21, 2021 Reply
 3. HUGO PUBG July 21, 2021 Reply
 4. nguyệt hoàng July 21, 2021 Reply
 5. Đinh Dũng July 21, 2021 Reply
 6. Hồng Thắm Cao July 21, 2021 Reply
 7. tuấn hà văn July 21, 2021 Reply
 8. Nhung Võ Thùy July 21, 2021 Reply
 9. Lann Ngọc July 21, 2021 Reply
 10. Quỳ Hổ July 21, 2021 Reply
 11. Mai Nguyễn July 21, 2021 Reply
 12. Pham Ha July 21, 2021 Reply
 13. men do thi July 21, 2021 Reply
 14. Việt Thành July 21, 2021 Reply
 15. Tran Huy July 21, 2021 Reply
 16. Trịnh Minh Châu July 21, 2021 Reply
 17. Thanhphuong Le July 21, 2021 Reply
 18. ngoc van doan July 21, 2021 Reply
 19. Cô Thị Vlog July 21, 2021 Reply
 20. hữu tv July 21, 2021 Reply
 21. Sương Nguyễn July 21, 2021 Reply
 22. Giau truong thi July 21, 2021 Reply
 23. Hải Đàm Tá July 21, 2021 Reply
 24. hang my July 21, 2021 Reply
 25. Trần Quang Danh July 21, 2021 Reply
 26. Thuy Vu July 21, 2021 Reply
 27. thai huy July 21, 2021 Reply
 28. Trung Võ July 21, 2021 Reply
 29. Chính Trần July 21, 2021 Reply
 30. tuấn hà văn July 21, 2021 Reply
 31. Huy Dũng July 21, 2021 Reply
 32. Văn Hiển Phạm July 21, 2021 Reply
 33. Phương Nguyễn July 21, 2021 Reply

Leave a Reply