KARAOKE Đoạn tuyệt (phong cách Chế Linh) – tone nữ(Am) – ghita điện & organ – nhac song Hoàng Chung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKênh KARAOKE CHUNGORGAN2 được phối theo phong cách mới, theo cảm hứng âm nhạc, thực hiện bởi nhạc sóng Hoàng Chung, với sự phối hợp giữa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply