Nhạc Xuân "Mùa Xuân Đầu Tiên" | Quang Lê – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc Xuân “Mùa Xuân Đầu Tiên” | Quang Lê – Hà Thanh Xuân • Hòa âm: HiSaigon Band • Quay phim: Đức Lợi • Dựng phim: DL Media • Âm thanh: Bé Sound …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

41 Comments

 1. Huệ Phạm Thị July 20, 2021 Reply
 2. THIỆN ĐẠT July 20, 2021 Reply
 3. Thikimthuong Duong July 20, 2021 Reply
 4. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 5. NS Hà Tâm July 20, 2021 Reply
 6. Mike July 20, 2021 Reply
 7. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 8. anh huynh July 20, 2021 Reply
 9. Vinh Hoàng Thị July 20, 2021 Reply
 10. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 11. Bona Rasmey July 20, 2021 Reply
 12. Kim Anh Nguyen Thi July 20, 2021 Reply
 13. Long Bui July 20, 2021 Reply
 14. TÂN LÊ July 20, 2021 Reply
 15. vanthu nguyen July 20, 2021 Reply
 16. Thắng Phạm July 20, 2021 Reply
 17. Jennifer Nguyen July 20, 2021 Reply
 18. Jennifer Nguyen July 20, 2021 Reply
 19. Jennifer Nguyen July 20, 2021 Reply
 20. Diem Nguyen July 20, 2021 Reply
 21. Bé Lê Thị July 20, 2021 Reply
 22. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 23. nga nguyen July 20, 2021 Reply
 24. Oanh Lê Thị July 20, 2021 Reply
 25. Lien Doan July 20, 2021 Reply
 26. Tee Huynh July 20, 2021 Reply
 27. Van Quach July 20, 2021 Reply
 28. Mai Le hunt July 20, 2021 Reply
 29. Mai Le hunt July 20, 2021 Reply
 30. Thao Nguyen July 20, 2021 Reply
 31. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 32. KATIE NGO July 20, 2021 Reply
 33. Ngocsanh Le July 20, 2021 Reply
 34. Lạnh Lùng July 20, 2021 Reply
 35. Kim Quy July 20, 2021 Reply
 36. minh le July 20, 2021 Reply
 37. Mai Lee July 20, 2021 Reply
 38. Ana Spice July 20, 2021 Reply
 39. Traci Vo July 20, 2021 Reply
 40. Hieu Ho July 20, 2021 Reply

Leave a Reply