Qua Xóm Nhỏ – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQua xóm nhỏ – Mạnh Phát (Nguyên tác từ Nhật Trường) Tác phẩm này nhạc sĩ Nhật Trường sáng tác năm 1963, ông quen với bà Trần Thị Liên (người vợ đầu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. hue pham July 19, 2021 Reply
  2. hue pham July 19, 2021 Reply
  3. Quang Tung July 19, 2021 Reply
  4. Van Ngoc Duong July 19, 2021 Reply
  5. Dnd Do July 19, 2021 Reply
  6. Mười Cao July 19, 2021 Reply
  7. Van Ngoc Duong July 19, 2021 Reply
  8. NHUNG PHAN July 19, 2021 Reply
  9. Thành Đỗ thị July 19, 2021 Reply
  10. 馮櫻送 July 19, 2021 Reply

Leave a Reply