Khóc Mẹ Đêm Mưa – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọntác giả: ANH BẰNG Có những lần con khóc giữa đêm mưa Khi hình mẹ hiện về năm khói lửa Giặc đêm đêm về quê ta vây khốn Bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. hongy Pham July 18, 2021 Reply
  2. Bùm tv channel July 18, 2021 Reply
  3. tẠI sAO July 18, 2021 Reply
  4. SON ADS July 18, 2021 Reply
  5. Siro Kids TV July 18, 2021 Reply
  6. Cover music July 18, 2021 Reply
  7. yên bái music July 18, 2021 Reply

Leave a Reply