Tiếng Dân Chài , Sáng tác: Phạm Đình Chương , Ca sĩ: Duy Khánh; Hà Thanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiếng Dân Chài , Sáng tác: Phạm Đình Chương , Ca sĩ: Duy Khánh; Hà Thanh 1. Đêm dâng với ngọn triều Dô à dô kéo thuyền nhổ neo Vi vu buồm lên cao Dô à …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. TL P July 17, 2021 Reply
  2. Andy Travel July 17, 2021 Reply

Leave a Reply