Nam mô A di đà phật thường xuyên niệm phật giúp thân tâm thuần tịnh, giải trì bản ngã – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhi niệm Phật, mọi người thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Vậy ý nghĩa của câu niệm Phật hiệu này là gì? Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply