THE HEROES FULL – Tập 7 | Han Sara, Quân A.P, Cara, Thanh Duy – Nhạc Vàng Tuyển Chọn00:00 Intro 04:39 Thanh Duy x NVM – Team The Astro 16:33 Quân A.P x Weeza x Dsmall – Team 528Hz 25:48 Chấm điểm phần thi đấu 30:23 Cara x CM1X …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. VIVA Network July 15, 2021 Reply
 2. Hong Nga Truong July 15, 2021 Reply
 3. Mỹ Linh Trần July 15, 2021 Reply
 4. Hieu Nguyen July 15, 2021 Reply
 5. Thương Lê July 15, 2021 Reply
 6. lam nguyen July 15, 2021 Reply
 7. Huy Sky Official July 15, 2021 Reply
 8. Nathalie Nguyen July 15, 2021 Reply
 9. tuong Khanh July 15, 2021 Reply
 10. Phuong My July 15, 2021 Reply
 11. chết Liều July 15, 2021 Reply
 12. TAD Channel July 15, 2021 Reply
 13. Khánh Huyền July 15, 2021 Reply
 14. Đào Kh#nh July 15, 2021 Reply
 15. Lợi Nguyễn July 15, 2021 Reply
 16. Trà My July 15, 2021 Reply
 17. Linh Lê July 15, 2021 Reply
 18. Uyên Phạm July 15, 2021 Reply

Leave a Reply