#Để-nhớ-một-thời-ta-đã-yêu#lệ quyên,bằng kiều,khưu huy vũ,lưu ánh loan,hoài nam,nguyên khang, – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHạnh phúc trong tầm với đã không tìm tới. Khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời. Giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ ôm ấp …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply