QUEN NHAU TRÊN ĐƯỜNG VỀ (2018) Giao Linh & Tuấn Vỹ về thăm miền Trung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuen Nhau Trên Đường Về Tác giả: Thăng Long & Đức Nội Diễn kể: Giao Linh & Tuấn Vỹ Chiều nay có phải anh ra miền Trung? Về thăm quê Mẹ chờ em về …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Vu Hoang July 12, 2021 Reply
 2. Joe2020 Tran July 12, 2021 Reply
 3. Nhat Lam July 12, 2021 Reply
 4. Linh Tran Chau July 12, 2021 Reply
 5. Huong Huynh July 12, 2021 Reply
 6. Huong Huynh July 12, 2021 Reply
 7. Tam Thanh July 12, 2021 Reply
 8. khoa pham July 12, 2021 Reply
 9. Luc Tran July 12, 2021 Reply
 10. Arôn Eagle July 12, 2021 Reply
 11. Tưởng Vũ July 12, 2021 Reply
 12. Tưởng Vũ July 12, 2021 Reply
 13. Tài Linh Trương July 12, 2021 Reply
 14. Hiep Nguyen July 12, 2021 Reply
 15. Thanh Cam July 12, 2021 Reply
 16. Nguyễn Liên July 12, 2021 Reply
 17. Nguyễn Liên July 12, 2021 Reply
 18. Diep33368 Dang July 12, 2021 Reply
 19. Mai Hoang July 12, 2021 Reply
 20. Chinh Nguyen July 12, 2021 Reply
 21. Linh Gio July 12, 2021 Reply
 22. Hoang Nguyen van July 12, 2021 Reply
 23. nhutrang n Nguyen July 12, 2021 Reply
 24. thuy huy duy July 12, 2021 Reply
 25. Thanh Thanh July 12, 2021 Reply
 26. Cẩm Tú July 12, 2021 Reply
 27. chuyen vang July 12, 2021 Reply
 28. Hợp Nguyễn Kim July 12, 2021 Reply
 29. Haha Thehe July 12, 2021 Reply
 30. Harry Hu July 12, 2021 Reply
 31. Thành Nguyễn July 12, 2021 Reply

Leave a Reply