TÌNH ĐẦU MUÔN THUỞ Trường Hải & Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Đầu Muôn Thuở – Lam Phương Diễn kể: Trường Hải & Giao Linh Từ lâu, không gặp gỡ thương và nhớ nay mới được gần em Trời cao, mây trắng lạnh lùng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Booc la July 10, 2021 Reply
  2. Hà Hồng July 10, 2021 Reply
  3. Hà Hồng July 10, 2021 Reply
  4. Hà Hồng July 10, 2021 Reply
  5. Hà Hồng July 10, 2021 Reply
  6. Ha Do July 10, 2021 Reply
  7. Bon Nguyen July 10, 2021 Reply

Leave a Reply