CHẾ LINH 12 CA KHÚC BẤT HỦ║Sao từ băng cối║Thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAlbum được chọn lọc 12 ca khúc hay nhất của chế linh thu âm trước 1975 (sao lại từ băng cối) 1. Ngày đó xa rồi 2. Con đường mang tên em 3. Cho vừa lòng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Bảo lãng tử July 10, 2021 Reply
 2. Phuoc Nguyen 777 July 10, 2021 Reply
 3. Cooking Food July 10, 2021 Reply
 4. Benbrik Ibrahim July 10, 2021 Reply
 5. A.Viet Nguyen CN July 10, 2021 Reply
 6. HỢI TV July 10, 2021 Reply
 7. KHIÊN 47 TV July 10, 2021 Reply
 8. Karaoke Minh Can July 10, 2021 Reply
 9. mạnh làng tôi July 10, 2021 Reply
 10. Gia han Trieu usa July 10, 2021 Reply
 11. Gia han Trieu usa July 10, 2021 Reply
 12. Gia han Trieu usa July 10, 2021 Reply
 13. Dede Munawar July 10, 2021 Reply
 14. LẾU LỀU STUDIO July 10, 2021 Reply
 15. Sống PTTV July 10, 2021 Reply
 16. ExWorld Vlog July 10, 2021 Reply
 17. Tóc Long Hạnh July 10, 2021 Reply
 18. hong nhanh vo July 10, 2021 Reply

Leave a Reply