Tiểu sử Cường Trưởng – Con trai ông chủ vũ trường Vùng Trời Xanh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn[OV Đại Bàng] – Cường “Trưởng” là một trong những “đại ca” có số ở xứ Thanh. Do cạnh tranh trong việc mở quán xá, Cường có nhiều kẻ thù, mà một trong …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Nhân Vũ July 9, 2021 Reply
  2. Khôi Đức July 9, 2021 Reply
  3. nhat nhat July 9, 2021 Reply
  4. Quỳnh Giao Vũ July 9, 2021 Reply
  5. OV Đại Bàng July 9, 2021 Reply

Leave a Reply