#Tiển đưa#Tuấn Vũ,Đàm Vĩnh Hưng,Cao Thái Sơn,Lâm Vũ,Vũ Khanh,Quang Linh,Quách Thành Danh,Bảo Yến, – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhi em về chừng như sang đông Trời tháng năm mà nghe lành lạnh Khi em về ngồi nghe biển hát Chiều qua nhanh như em xa anh. Mai em về mình không đưa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply