Thế Sơn – CỎ ÚA (Nhạc & lời: Lam Phương) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCỎ ÚA (Sáng tác: Lam Phương) Tiếng hát : Thế Sơn Thu âm & mix : Vũ Sơn (Connect with Thế Sơn: https://www.facebook.com/casiTheSon​)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Thế Sơn Music June 11, 2021 Reply
 2. Hien Nguyen June 11, 2021 Reply
 3. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 4. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 5. Henry Vo June 11, 2021 Reply
 6. Tu Kim Tran June 11, 2021 Reply
 7. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 8. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 9. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 10. Tiffany Tran June 11, 2021 Reply
 11. Susan Dinh June 11, 2021 Reply
 12. Le Thi June 11, 2021 Reply
 13. Lê Thu Imbert June 11, 2021 Reply
 14. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 15. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 16. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 17. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 18. Tú Kiều June 11, 2021 Reply
 19. Lan Hong June 11, 2021 Reply
 20. Huong Ng T June 11, 2021 Reply
 21. An Giang June 11, 2021 Reply
 22. mai liên June 11, 2021 Reply
 23. T Mem June 11, 2021 Reply
 24. 2Bách Thế Lưu June 11, 2021 Reply
 25. sltl vlog June 11, 2021 Reply
 26. Lien Nguyen June 11, 2021 Reply
 27. Tây Sơn June 11, 2021 Reply
 28. Dinh Nguyễn June 11, 2021 Reply
 29. Khang Phúc June 11, 2021 Reply
 30. Le Lamb June 11, 2021 Reply
 31. Như Thụy June 11, 2021 Reply
 32. Tú Diệp June 11, 2021 Reply
 33. Duong Thuha June 11, 2021 Reply
 34. Thủy Huệ Hồ June 11, 2021 Reply
 35. Liễu Lê June 11, 2021 Reply
 36. Hong Nguyen June 11, 2021 Reply
 37. Hong Nguyen June 11, 2021 Reply

Leave a Reply