Đề nghị Bác Trọng bắt Lê Thành Trung , Phùng Phụng Hiếu , Lê Thị Thu Hiếu , Nguyễn Văn Nghị ? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐề nghị Bác Trọng bắt Lê Thành Trung , Phùng Phụng Hiếu , Lê Thị Thu Hiếu , Nguyễn Văn Nghị ? HPTV: 0385121746 ý kiến đóng góp của các quý vị .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Hien Doan June 11, 2021 Reply
 2. Lan Do June 11, 2021 Reply
 3. le khanh June 11, 2021 Reply
 4. Mong Uyen Truong June 11, 2021 Reply
 5. Nghì Bùi June 11, 2021 Reply
 6. Chánh Minh June 11, 2021 Reply
 7. Le Le June 11, 2021 Reply
 8. Hồng Trần June 11, 2021 Reply
 9. Khoa Trần June 11, 2021 Reply
 10. Mong Uyen Truong June 11, 2021 Reply
 11. Tran Yen June 11, 2021 Reply

Leave a Reply