Chuyện ba mùa mưa – Tuấn Vũ ( nhạc gốc) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát: Chuyện Ba Mùa Mưa St Minh Kỳ – Dạ Cẩm Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa Tôi đem tất cả …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply