Tiếng Hát Ngày Xanh: Chế Linh – Thanh Tuyền hát Con Đường Xưa Em Đi của Châu Kỳ – Hồ Đình Phương. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChannel:https://www.youtube.com/channel/UCzwRc-W8MQXE4DAZhCLdjdQ FB:https://www.facebook.com/PhuocArthas Email:phuoc34t@gmail.com Chế Linh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Thien Quang June 10, 2021 Reply

Leave a Reply