Thanh Tuyền- Nổi buồn hoa phương (phòng trà WE đêm: 11/11/2016) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn67 năm tiếng hát mãi xanh …!!!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

18 Comments

 1. Phuong Tran June 9, 2021 Reply
 2. Trọng Duy Lê June 9, 2021 Reply
 3. Hung Bui Duy June 9, 2021 Reply
 4. hoàng hậu tv June 9, 2021 Reply
 5. Thuý Mai Nguyen June 9, 2021 Reply
 6. Cẩm Tiên Võ June 9, 2021 Reply
 7. 陳佳琳 June 9, 2021 Reply
 8. Hung Ngoc Thong June 9, 2021 Reply
 9. Tan Le June 9, 2021 Reply
 10. Teddy PHAN June 9, 2021 Reply
 11. kimphuong ngo June 9, 2021 Reply
 12. Adele Laurie June 9, 2021 Reply
 13. Thuý Mai Nguyen June 9, 2021 Reply
 14. Bùi Nhật Khoa June 9, 2021 Reply
 15. quang nguyen June 9, 2021 Reply

Leave a Reply