Sầu Tím Thiệp Hồng – Lệ Quyên ( Version Đơn Ca ) | PHÒNG TRÀ KHÔNG TÊN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSầu Tím Thiệp Hồng (Minh Kỳ & Hoài Linh) LỆ QUYÊN ( LIVE ĐƠN CA ) — Đêm nhạc 23/2/2020 tại Phòng Trà Không Tên ..

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Ca Đỗ June 9, 2021 Reply
  2. Quốc Khánh June 9, 2021 Reply

Leave a Reply