Nhạc TÌNH CA QUÊ HƯƠNG – DuyKhánh – ThanhThúy – 07-2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMuốn quên? Xin cứ quên đi, Lịch sử, hình ảnh… khắc ghi muôn đời ! Dù đã 45 năm kể từ “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972” ở tỉnh Quảng Trị, nhưng hình ảnh cuộc chiến …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. The Bui June 8, 2021 Reply
  2. Hong Thuy June 8, 2021 Reply
  3. LEKHANH HO June 8, 2021 Reply
  4. Ai Vậy June 8, 2021 Reply

Leave a Reply