Lính trận miền xa – Chế Linh – sáng tác Bằng Giang & Anh Châu | Nhạc vàng | Bolero | Nhạc xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLòng người hay đắn đo Đời đã ban cho Bạn đường là tay súng Mến yêu tôi thuỷ chung. Đi đánh trận trăm miền Miền xa thật xa Có ai còn yêu lính Như những …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply