Khánh Ly | Những Tình Khúc Vượt Thời Gian P1 | Trịnh Công Sơn, Anh Bằng, Trầm Tử Thiêng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMời các bạn lắng nghe những ca khúc hay được trình bày bởi Khánh Ly 1 Hạ Trắng – Nhạc Sĩ- Trịnh Công Sơn 2 Hát Cho Một Người Nằm Xuống – Nhạc Sĩ- …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Thuy Thanh June 7, 2021 Reply
 2. Minh Khoi Phan June 7, 2021 Reply
 3. Chang Nguyen June 7, 2021 Reply
 4. Yen Nguyen June 7, 2021 Reply
 5. Quỳnh Anh June 7, 2021 Reply
 6. hong tuu June 7, 2021 Reply
 7. Khanh Ly June 7, 2021 Reply
 8. Quang Tran June 7, 2021 Reply
 9. Ngân Nguyễn June 7, 2021 Reply
 10. Tư Lê June 7, 2021 Reply
 11. Nguyễn Liệt June 7, 2021 Reply
 12. Minh Đinh June 7, 2021 Reply
 13. Lyna Sok June 7, 2021 Reply
 14. Phan văn Bé June 7, 2021 Reply
 15. Huy Tran June 7, 2021 Reply
 16. Hung Le June 7, 2021 Reply
 17. Hồ Phi Tuyền June 7, 2021 Reply
 18. Dung Doan June 7, 2021 Reply
 19. Nguyen Vo June 7, 2021 Reply
 20. Lê Tho June 7, 2021 Reply
 21. binh nguyen June 7, 2021 Reply

Leave a Reply