BIỂN TÌNH – LỆ QUYÊN | Lyric Video – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBIỂN TÌNH – LỆ QUYÊN Sáng Tác: Lam Phương CA KHÚC CÓ TRONG ALBUM KHÚC TÌNH XƯA 4 ( LAM PHƯƠNG ) CỦA CA SỸ LỆ QUYÊN.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Anh Đức 47 June 7, 2021 Reply

Leave a Reply