THẾ SƠN nhạc tuyển (The Best Of THẾ SƠN) Vol.2 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTHE BEST OF THẾ SƠN (VOL.2) 1. Từng yêu 2. Cỏ úa 4:59 3. Tình lỡ cách xa 9:48 4. Nửa hồn thương đau 13:40 5. Liên khúc nhạc trẻ Phượng Hoàng 19:50 6.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

41 Comments

 1. Thế Sơn Music June 6, 2021 Reply
 2. Khanh Dang June 6, 2021 Reply
 3. Thu Pham June 6, 2021 Reply
 4. Hạnh Nguyễn June 6, 2021 Reply
 5. bosuutapcuabe June 6, 2021 Reply
 6. Hien Nguyen June 6, 2021 Reply
 7. Fan PBN June 6, 2021 Reply
 8. Đức Thịnh June 6, 2021 Reply
 9. Quang Nguyễn June 6, 2021 Reply
 10. Thao Tang June 6, 2021 Reply
 11. Ken Nguyen June 6, 2021 Reply
 12. Ken Nguyen June 6, 2021 Reply
 13. Huong Ng T June 6, 2021 Reply
 14. Le Lamb June 6, 2021 Reply
 15. Tú Kiều June 6, 2021 Reply
 16. mai pham June 6, 2021 Reply
 17. Tiffany Tran June 6, 2021 Reply
 18. Susan Dinh June 6, 2021 Reply
 19. Tú Kiều June 6, 2021 Reply
 20. Tú Kiều June 6, 2021 Reply
 21. Tú Kiều June 6, 2021 Reply
 22. Tú Kiều June 6, 2021 Reply
 23. Angie Le June 6, 2021 Reply
 24. Thi Thu Ha Tran June 6, 2021 Reply
 25. Le Thi June 6, 2021 Reply
 26. Nga Lu June 6, 2021 Reply
 27. Henry Vo June 6, 2021 Reply
 28. emyeu7196 June 6, 2021 Reply
 29. Elsa Pham June 6, 2021 Reply
 30. Như Thụy June 6, 2021 Reply
 31. Dinh Nguyễn June 6, 2021 Reply
 32. Rob Duy June 6, 2021 Reply
 33. Tú Diệp June 6, 2021 Reply
 34. Duong Thuha June 6, 2021 Reply
 35. Hong Nguyen June 6, 2021 Reply

Leave a Reply