Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà – Mùa Chia Tay (Official Music Video) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMùa Chia Tay (Duy Khánh) Official Music Video Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà Director & Editor: Maili Nguyễn Hòa Âm: Tùng Châu Recording & Mix: Đồng Sơn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Thuy Nga June 6, 2021 Reply
 2. minh phuong June 6, 2021 Reply
 3. Lan Le June 6, 2021 Reply
 4. Phương Trần June 6, 2021 Reply
 5. QUYEN LAM June 6, 2021 Reply
 6. Tai Van June 6, 2021 Reply
 7. Nhà Việt Xanh June 6, 2021 Reply
 8. phú Trần June 6, 2021 Reply
 9. Hoàng Vân June 6, 2021 Reply
 10. Beatiful Life June 6, 2021 Reply
 11. Anna Quach June 6, 2021 Reply
 12. Phương Trần June 6, 2021 Reply
 13. Toan Tran June 6, 2021 Reply
 14. VT Nguyen June 6, 2021 Reply
 15. Chi Nguyen June 6, 2021 Reply
 16. Cham Bui June 6, 2021 Reply
 17. Tee Huynh June 6, 2021 Reply
 18. Franck Nguyen June 6, 2021 Reply
 19. Tim Le June 6, 2021 Reply
 20. Nguyen Nguyen June 6, 2021 Reply
 21. Thanh Doan June 6, 2021 Reply
 22. Phuc Tran June 6, 2021 Reply
 23. Diin Nguyen June 6, 2021 Reply
 24. kim nguyen June 6, 2021 Reply
 25. Phuoc Le June 6, 2021 Reply
 26. Trong Huynh June 6, 2021 Reply

Leave a Reply