MV – Thành Phố Sau Lưng HD Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThành Phố Sau Lưng Tác giả: Hàn Châu Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm, tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ Phần ba tuổi đời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Minhtrung Nguyen June 6, 2021 Reply
  2. Thanh Hơn Lê June 6, 2021 Reply
  3. Thanh Hơn Lê June 6, 2021 Reply
  4. truong tran June 6, 2021 Reply

Leave a Reply