Mười Sáu Trăng Tròn – Tuấn Vũ ( Album Tuấn Vũ 2 – Hoa Biển – Giáng Ngọc CD07 – 1989 ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMười Sáu Trăng Tròn Tuấn Vũ #NguyenDucManhTuanVu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply