Phan Mạnh Quỳnh hát Thánh Ca ''Người Samari Nhân Hậu'' – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://youtu.be/xwcE0LX8m-c ─────────────────────────────────────── Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Selena Nguyen June 5, 2021 Reply
 2. Long Nguyen June 5, 2021 Reply
 3. Trường Chinh June 5, 2021 Reply
 4. Hồng Trần June 5, 2021 Reply
 5. Quang Tran June 5, 2021 Reply
 6. Hậu Đức June 5, 2021 Reply
 7. Jane Luong June 5, 2021 Reply
 8. Minh Trần June 5, 2021 Reply
 9. Len Tien June 5, 2021 Reply
 10. Xuan Tran June 5, 2021 Reply
 11. Loan Vu June 5, 2021 Reply
 12. Phú Trần June 5, 2021 Reply
 13. phuong ho June 5, 2021 Reply
 14. Doan Phong June 5, 2021 Reply
 15. Truyen Hue June 5, 2021 Reply
 16. Hạnh Trần June 5, 2021 Reply
 17. Bình Mai June 5, 2021 Reply
 18. Quynhthi Duong June 5, 2021 Reply
 19. Phuong Tran June 5, 2021 Reply

Leave a Reply