Thương Quê Mình Miền Tây | NS Thiên Ca | Phi Nhung ft Hồ Văn Cường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyrics : Thương Quê Mình Miền Tây – Thiên Ca (Nhà báo : Nguyễn Hậu) Hôm nay về miền Tây đau lòng thương quê, nắng hạn. Lúa chết trên đồng, ruộng khô …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Phố Bếp June 4, 2021 Reply
 2. Hai Phan June 4, 2021 Reply
 3. Hải Nguyễn June 4, 2021 Reply
 4. thanh Pham June 4, 2021 Reply
 5. Man Thu June 4, 2021 Reply
 6. Mui Tran June 4, 2021 Reply
 7. kiên trung June 4, 2021 Reply
 8. Yen thanh Dang June 4, 2021 Reply
 9. Eric Kim June 4, 2021 Reply
 10. Khang Nguyen June 4, 2021 Reply
 11. Trang Lê June 4, 2021 Reply
 12. Nguyễn út June 4, 2021 Reply
 13. 摸寶寶 June 4, 2021 Reply
 14. Thanh Thúy Văn June 4, 2021 Reply
 15. Kai Nguyễn June 4, 2021 Reply
 16. Duy Nguyễn June 4, 2021 Reply
 17. Duy Nguyễn June 4, 2021 Reply
 18. Hoan Vu June 4, 2021 Reply
 19. Trúc Ly June 4, 2021 Reply
 20. Super Man June 4, 2021 Reply
 21. Công Hồng June 4, 2021 Reply
 22. Vantiep Phan June 4, 2021 Reply
 23. Diệu Bùi June 4, 2021 Reply
 24. Diệu Bùi June 4, 2021 Reply
 25. Nguyễn Quỳnh June 4, 2021 Reply
 26. Thầy Đô Vlog June 4, 2021 Reply
 27. Thu ha Pham thi June 4, 2021 Reply
 28. Ngoc Nguyen June 4, 2021 Reply
 29. Hùng Cao June 4, 2021 Reply
 30. Hùng Cao June 4, 2021 Reply
 31. Xuan hoa Nguyen June 4, 2021 Reply
 32. Mien Nguyen June 4, 2021 Reply
 33. Thắng Lê June 4, 2021 Reply

Leave a Reply